4 thg 2, 2016

Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3 ( x86 & x64 ) - Bản Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3 của LEHA_IT

Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3_usbhddboot.com
Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3 - Được làm từ windows 8.1 Professional With Update 3 nguyên gốc từ MS và không cá nhân hóa. Bản ghost cũng được tinh chỉnh tối ưu ở mức độ vừa phải và không lược bỏ thành phần hệ thống để hoạt động tốt và không bị lỗi. Khi cài đặt windows sẽ tự động active. Nếu bạn kiểm tra thấy chưa active hãy truy cập vào đường dẫn C:\Extra để sử dụng các công cụ active được để sẳn trong đó. Bản ghost chỉ cài đặt Office 2013 và các soft cơ bản.

Một số hình ảnh của bản ghost:

Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3_usbhddboot.com

Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3_usbhddboot.com

Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3_usbhddboot.com

Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3_usbhddboot.com

Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3_usbhddboot.com

Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3_usbhddboot.com

Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3_usbhddboot.com

Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3_usbhddboot.com

Download Ghost Windows 8.1 Pro With Update 3 ( x86 & x64 ):
LINK DOWNLOAD FSHARE
THEO: LEHA_IT
Bài đăng mới hơn
Bài đăng củ hơn

ĐĂNG BÌNH LUẬN TRÊN FACEBOOK:

TOP