25 thg 2, 2016

KMSAuto Net 2015 v1.4.2 - Active Windows và Office qua KMS hiệu quả

KMSAuto Net 2015 v1.4.2 [ phanmemtoday.com ]

KMSAuto Net 2015 v1.4.2 là giải pháp hiệu quả để tự động kích hoạt các phẩm của Microsoft qua KMS, bao gồm một số hệ điều hành sau: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 VL và Retail. Ngoài ra nó cũng có thể kích hoạt cho Office 2010, 2013, 2016 VL và các phiên bản khác của Windows như: Windows 10/8.1 Single Language / Core / Core N / WMC, Windows Embedded 8.1 Industry Pro, Windows Server 2012 R2 Standard / Datacenter.

KMSAuto Net 2015 v1.4.2 [ phanmemtoday.com ]

KMSAuto Net 2015 v1.4.2 [ phanmemtoday.com ]

Yêu cầu hệ thống:
- Cài đặt NET Framework 4.5
Hỗ trợ active các sản phẩm của Microsoft:
Windows Vista:
Windows Vista Business
Windows Vista Business N
Windows Vista Starter
Windows Vista Enterprise

Windows 7:
Windows 7 Professional
Windows 7 Professional E
Windows 7 Professional N
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Enterprise E
Windows 7 Enterprise N
Windows Server 2k8 R2: Standard
Windows Server 2k8 R2: Enterprise
Windows Server 2k8 R2: Foundation
Windows Server 2k8 R2: Datacenter
Windows Server 2k8 R2: Web Server
Windows Server 2k8 R2: Itanium
Windows Server 2k8 R2: Storage
Windows Server 2k8 R2: Essential Business
Windows Small Business Server 2011 Standard
Windows Small Business Server 2011 Essentials
Windows MultiPoint Server 2010

Windows 8:
CoreCountrySpecific
CoreSingleLanguage
Core
CoreN
Professional
ProfessionalN
ProfessionalWMC
Enterprise
EnterpriseN
EmbeddedIndustryP
EmbeddedIndustryE
ServerStandardCore
ServerStandard
ServerDatacenter
ServerDatacenterCore
ServerMultiPointStandard
ServerMultiPointPremium
Windows Server 2012 Essentials
Windows Server 2012 Foundation
Windows Storage Server 2012 Standard
Windows Storage Server 2012 Workgroup

Windows 8.1:
CoreConnectedSingleLanguage
CoreConnected
ProfessionalStudent
Core
CoreN
CoreSingleLanguage
CoreCountrySpecific
ProfessionalN
Professional
ProfessionalWMC
EnterpriseN
Enterprise
EmbeddedIndustry
EmbeddedIndustryA
EmbeddedIndustryE
ServerStandard(Core)
ServerDatacenter(Core)
ServerSolution(Core)
ServerCloudStorage(Core)

Windows 10:
Technical Preview for Consumer
Pro Technical Preview
Enterprise Technical Preview
Home
Home N
Home Single Language
Home Country Specific
Pro
Pro N
Education
Education N
Enterprise
Enterprise N
Enterprise 2015 LTSB
Enterprise 2015 LTSB N

Download KMSAuto Net 2015 v1.4.2
LINK DOWNLOAD FSHARE
Tag: kmsauto net, active windows
Bài đăng mới hơn
Bài đăng củ hơn

ĐĂNG BÌNH LUẬN TRÊN FACEBOOK:

TOP