8 thg 3, 2016

SecretFolder 3.9.0.0 Free

SecretFolder 3.9.0.0 Free [ phanmemtoday.com ]
SecretFolder v3.9.0.0 Free - là một công cụ đơn giản và miễn phí, được thiết kế để ẩn các thư mục được lựa chọn với số lượng và kích thước không giới hạn.
Trước khi sử dụng chương trình, bạn cần phải thiết lập một mật khẩu để đăng nhập quản lý. Để ẩn một thư mục trên ổ cứng máy tính của bạn bằng cách kéo nó vào cửa sổ ứng dụng hoặc chọn từ menu bằng cách nhấn nút "Add". Sau đó thư mục xuất hiện trong danh sách nằm ngay dưới các nút của giao diện người dùng, và bên cạnh nó sẽ là thông tin về tình trạng của thư mục (khóa hoặc mở khóa).
SecretFolder 3.9.0.0 Free [ phanmemtoday.com ]

SecretFolder 3.9.0.0 Free [ phanmemtoday.com ]
Video hướng dẫn cài đặt và sử dụng SecretFolder v3.9.0.0 Free
https://youtu.be/jy5zR8hnXuA
Download SecretFolder v3.9.0.0 Free
LINK DOWNLOAD FSHARE | LINK DOWNLOAD GOOGLE
Bài đăng mới hơn
Bài đăng củ hơn

ĐĂNG BÌNH LUẬN TRÊN FACEBOOK:

TOP