6 thg 3, 2016

Windows 10 Build 14279.x86-x64.En-Us.ISO.AIO-4in1

Windows 10 Build 14279.x86-x64.En-Us.ISO.AIO-4in1 [ phanmemtoday.com ]
Windows 10 Build 14279.x86-x64.En-Us.ISO.AIO-4in1 được làm từ bộ cài đặt Windows 10 Insider Preview Build 14279.x86-x64.En-Us.ISO Do Microsoft phát hành ngày 4/3/2016 đến người dùng Fast ring của chương trình Windows Insider. Windows 10 Build 14279.x86-x64.En-Us.ISO.AIO-4in1 bao gồm:
- Windows 10 Pro Build 14279 (x86)
- Windows 10 Pro Build 14279 (x64)
- Windows 10 Enterprise Build 14279 (x86)
- Windows 10 Enterprise Build 14279 (x64)
MD5 Check: 0572AD163953C3080300ED5FEE258EB9

Download Windows 10 Build 14279.x86-x64.En-Us.ISO.AIO-4in1
LINK DOWNLOAD FSHARE
Bài đăng mới hơn
Bài đăng củ hơn

ĐĂNG BÌNH LUẬN TRÊN FACEBOOK:

TOP