5 thg 9, 2016

Microsoft .NET Framework 4.6.2 Offline Full Setup

Microsoft .NET Framework 4.6.2 Offline Full Setup [ phanmemtoday.com ]

Microsoft .NET Framework 4.6.2 Offline Full là phiên bản cài đặt offline của các thư viện hỗ trợ lập trình của Microsoft. Nó được tích hợp sẳn trong các gói cài đặt Windows hoặc có thể cài đặt bổ sung, Microsoft .NET Framework cung cấp những giải pháp thiết yếu để lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, chạy các ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng... Ngoài ra, Microsoft .NET Framework cũng hỗ trợ quản lý việc thực thi các chương trình được viết dựa trên .NET Framework do đó hệ điều hành cần phải có cài đặt .NET Framework để chạy được các chương trình được viết trên nền .NET, VB.NET, C#.NET, ASP.NET...

Với phiên bản Microsoft .NET Framework 4.6.2 hỗ trợ cho hệ điều hành Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 có nhiều cải tiến năng nâng cao tính bảo mật và các tính năng cho liên quan tới WinForms/WPF, có độ tương thích tốt hơn với các hệ thống ứng dụng hiện nay. Phiên bản này cũng có thể chạy song song với các phiên bản .NET Framework 3.5 SP1 hoặc trước đó.

Download Microsoft .NET Framework 4.6.2 Offline Full Setup
LINK DOWNLOAD MICROSOFT | LINK DOWNLOAD GOOGLE
Tag: microsoft .net framework, dotnet 4.6.2, dotnetfx, thu vien lap trinh net framework
Bài đăng mới hơn
Bài đăng củ hơn

ĐĂNG BÌNH LUẬN TRÊN FACEBOOK:

TOP