1 thg 9, 2016

Ultimate Settings Panel Pro v3.1

Ultimate Settings Panel Pro v3.1 [ phanmemtoday.com ]

Ultimate Settings Panel là một tiện ích cung cấp cho bạn giải pháp tất cả trong một để thiết lập cho vô số các tùy chọn cấu hình trong Windows 7, 8, 8.1, Windows 10, Microsoft Office, Windows Server và System Center Configuration Manager.

Ultimate Settings Panel với phiên bản mới nhất hiện nay có 13 tab cấu hình khác nhau bao gồm tổng cộng 238 mục cấu hình trải rộng trên tất cả các phiên bản của Windows, Powershell, Outlook, Server Administration và Configuration Manager.

Ultimate Settings Panel cũng tương thích với hệ điều hành Windows 10 và bạn cần lưu ý rằng, không có tab dành riêng cho Windows 10 nhưng các lệnh đều giống nhau vì vậy bạn chỉ cần chọn vào tab Windows 8 nếu bạn đang sử dụng Windows 10.

Download Ultimate Settings Panel Pro v3.1
LINK DOWNLOAD FSHARE | LINK DOWNLOAD GOOGLE
Download Ultimate Settings Panel Lite v4.2
LINK DOWNLOAD FSHARE | LINK DOWNLOAD GOOGLE
Tag: ultimate settings panel pro, ultimate settings panel lite
TOP